รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย และ พนักงานบันทึกข้อมูล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^