ติดโควิดกี่วัน ถึงพ้นระยะแพร่เชื้อ แม้ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดไม่ต้องกักตัวจริงหรือ ?

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^