รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุเทพ วรรณา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน

รายละเอียด

ที่อยู่20 หมู่ที่ 4 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์096 928 9938

อีเมล

^