ยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^