แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานธุรการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^