รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล

รายเอียด คลิ๊ก >>> https://www.buengsamphanhealth.go.th/datas/file/1703230376.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^