ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล รายละเอียดตามไฟล์แนบ >>>  https://www.buengsamphanhealth.go.th/datas/file/1700803990.pdf 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^