ประกาศ ขอยกเลิก คัดเลือกบุคคลรักษาการแทน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลราหุล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^