ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลรักษาการแทน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^