3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาตร 4 moit4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^