รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^