รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^