ขอส่งสำเนาประกาศปลัดกระทรงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลในหน่วยง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^