ขออนุญาตรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาตร 1 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^