เตรียมความพร้อมก่อนเปิด คลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

^