การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 หัวหน้าส่วนราชการ

^