รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางนันทัชพร ขวัญจอม

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.หนองแจง

ตำแหน่งพนักงานธุรการ

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์064 412 0949

อีเมล

^