รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.หนองแจง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์084 886 8095

อีเมล

^