รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสวาท กิติธะนะ

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.วังพิกุล

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่99 หมู่ 1 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์089 565 9854

อีเมล

^