รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางอุดม ลีศรี

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.เนินเสรี

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์084 316 1990

อีเมล

^