รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเพชรประทุมมาพร ทองอุ่นเกตุมณีศา

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ซับบอน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์064 362 8998

อีเมล

^