รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวจันทนา จงเกษกรรม

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.เขาพลวง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียด

ที่อยู่หมู่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์094 074 8135

อีเมล

^