รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางพรทิพย์ เป็งมา

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.เขาพลวง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่หมู่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์099 631 4729

อีเมล

^