รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวแน่งน้อง เนื้อไม้

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.พญาวัง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รายละเอียด

ที่อยู่19 หมู่ที่ 1 ตำบล พญาวัง อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์087 205 4756

อีเมล

^