รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณรงค์ เนื้อไม้

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.พญาวัง

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่19 หมู่ที่ 1 ตำบล พญาวัง อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์089 893 1891

อีเมล

^