รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางพัชรินทร์ กิจว่องไวไพศาล

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.หินดาดน้อย

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์091 556 3199

อีเมล

^