รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมหวัง จันมา

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.หนองแจง

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์095 627 8338

อีเมล

^