รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกรวิภา สนิทเชื้อ

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ซับสมพงษ์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ที่อยู่43 หมู่ 5 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์090 000 0000

อีเมล

^