รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภูชิต สินธุมาลา

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ซับสมพงษ์

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่43 หมู่ 5 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์083 162 2247

อีเมล

^