รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมชาย ไชยณรงค์พรศิริ

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ซับสมพงษ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่43 หมู่ 5 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์081 474 2789

อีเมล

^