รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายศักดิ์ดา กรมกอง

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ศรีมงคล

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่หมู่ที่ 11 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์092 898 9661

อีเมล

^