รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุทธิพงษ์ แก้วดวงดี

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.หินดาดน้อย

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์089 856 4326

อีเมล

^