รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวีระชัย ทวีศรีศักดิ์

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ราหุล

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์086 737 8909

อีเมล

^