เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน 
20 หมู่ 4 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
โทร.056-731355
^