รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเกรียงไกร ราชอาจ

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.เขาพลวง

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่หมู่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์080 000 0000

อีเมล

^