รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวทิพาพร จื้อเกร็ด

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ซับสมพงษ์

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียด

ที่อยู่เลขที่ 43 หมู่ 5 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์090 000 00000

อีเมล

^